مشارکت های مردمی


 

رابط بهداشت : نمای مشارکت ویاور توسعه

مقدمه

سلامتی محور توسعه ومسائل ومشکلات بهداشتی همان مشکلات توسعه است که نمیتوان آن را فقط در بخش بهداشت حل نمود بنابراین جلب مشارکت تک تک افراد جامعه ودیگر بخشهای توسعه برای حل مشکلات بهداشتی در رسیدن به سطح قابل قبول بر اساس منشور بین المللی بهداشت سپتامبر 1978 از ضروریات است ودر این راستا شبکه عظیم وموفق مردمی تحت عنوان رابطان بهداشت که بالاترین مشارکت زنان را در سطح جامعه دارا میباشد در اختیار نظام سلامت است.

 
 هدف کلی برنامه
 
تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم از طریق برنامه حلب مشارکت مردمی رابطین بهداشتی.
در برنامه جلب مشارکت مردمی نظام سلامت از همکاری رابطان بهداشت شهری –رابطان بهداشت روستائی وداوطلبان متخصص بهره مند شده است که در شهرستان خمین وضعیت برنامه به شکل زیر میباشد .
برنامه رابطین فعالیت خود را در سال 1373 در یکی از مراکز شهری آغاز نمود و در حال حاضر از همکاری 338 رابط بهداشتی در 4 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 1 پایگاه بهداشتی ضمیمه( شهید پاکروان ) بهرمند میباشد
 
از عمده فعالیتهای ایشان میتوان موارد زیر را نام برد :
1.    حضور در کلاسهای آموزشی به صورت مستمر هر هفته دو ساعت
2.    انتقال آموخته های بهداشتی به خانوارهای تحت پوشش.
3. ارائه آمار و وقایع حیاتی ( تولد ، مرگ ، مهاجرت ازدواج وپیگیری ) در خانوار های تحت پوشش به صورت ماهیانه
4.    انجام پیگیری های لازم از سوی مرکز در خانوارها توسط رابطان
5.    شرکت در طرحها وپروژهای مرکز بهداشت .
 
برنامه داوطلبان متخصص
نظام سلامت با استفاده از افراد متخصص داوطلب تحت عنوان داوطلبان متخصص و جلب مشارکت بین بخشی جامعه را به سوی توسعه پایدار ارتقاء می دهند در این برنامه هر فردی می تواند در قالب گروههای داوطلبانه به شکل مهارتی – آموزشی – حمایتی و هدایتی فعالیت نماید .
در شهرستان خمین این برنامه در سال84 آغاز شد با همکاری ادارات از جمله  سازمان آب و فاضلاب شهری در زمینه مصرف بهینه آب.
 شرکت گاز – در زمینه مصرف بهینه گاز .
شهرداری در زمینه بازیافت مواد
اداره برق در زمینه مصرف بهینه برق.   
اداره بهزیستی در زمینه آگاهی مادران در زمینه یشگیری از تنبلی چشم
 
 واحد جلب مشارکت مردمی در سال 88
 
- برگزاری یک دوره آموزش مهارتهای عملی 30 نفر از رابطین 5 مرکزشهری
- ادامه طرح غربالگری معاینه و ماموگرافی (92 ماموگرافی از 40 ساله به بالا و 28 مورد معاینه) (خانم دکترافتخارزاده)
- تدوین برنامه جامع عملیاتی ستاد و مراکز بهداشتی درمانی در سال 88 .
.- جمع آوری و کنترل و ارسال آمار ماهیانه به مرکز بهداشت استان.
- آموزش به رابطین در هفته سلامت 5 مرکز.
- جمع آوری و ارسال فرم امتیازبندی رابطین هر 6 ماه یکبار جهت کلیه رابطین . 
- تکمیل- جمع آوری و ارسال فرم 6 ماهه پایشهای رابطین
- تکثیر و ارسال جزوه مراقبت و رفتار با کودک به مراکز شهری جهت تدریس در کلاس رابطان به صورت فعالیت آموزشی فوق برنامه .
- برگزاری کمیته مربی رابطین در مورخه 5/2/88 .
- تهیه چک لیست از 4 مرکز و پایگاه و پایش روند کار در مراکز.
- انجام فوگوس گروپ در مورد برنامه رابطین در 5 مرکز شهری در ارتباط با دلایل قطع ویا همکاری با برنامه و ارسال گزارش مربوطه به استان جهت انجام کار تحقیقی با همکاری مرکز بهداشت استان واحد جلب مشارکت مردمی .
.
- اعزام 40 نفر رابط و مربی به شهر اصفهان در مورخه 3/4/88 طی یک اردو تفریحی .
- بازدید از 2 کارگاه تهیه و توزیع مواد غذایی در مورخه 13/4/ جهت 25 نفر رابطان علاقمند   از 5مرکز شهری در سال 88.
برگزاری جلسات آموزش در کلیه مراکز.
- انجام طرح شناسائی بیسوادان در سطح شهر و همکاری با ستاد راهبردی مبارزه با بیسوادی فرمانداری و آموزش و پروش. (تعداد 146 رابط در طرح همکاری کردند) که 3800 فرم تکمیل شده توسط رابطان به فرمانداری تحویل گردید .
- همکاری برون بخشی و ادامه برنامه داوطلبان سلامت با همکاری سازمان فنی حرفه ای ..
- جمع آوری کنترل و ارسال آمار و عملکرد رابطین به مرکز بهداشت استان وارائه پس خوراند به مراکز وهمچنین کمیته های رابطین .
-
 برگزاری مراسم روزجهانی رابط در مورخه 29/ آذر 88 با حضور کلیه رابطان واهدائ جوایز به فعالین برنامه .
- تهیه یک سالنامه رابط سلامت( در مرکز شماره 4 شهری).
- تهیه فرمها و پرونده های برنامه رابطین و ارسال به مراکز.
- تهیه و تدوین طرح درس کتاب مراقبت پس از زایمان.
- تهیه و تدوین طرح درس کتاب نقش حمایتهای روانی در حوادث و بلایا .
- تکمیل و نظر سنجی فرمهای سوالات پیش آزمون پس آزمون کتابچه حوادث و بلایا و ارسال به استان جهت تصمیم گیری نهایی.   
         
                                                                   
  کارشناس واحد جلب مشارکت مردمی شهرستان خمین : سرکارخانم رضائی منش