مرکز فوریت های پزشکی

 

                                                              


                                                                                                   

مرکز 115 خمین در تمام طول شبانه روز آماده ارایه خدمت به هم وطنان عزیز