تماس با حراست دانشکده

 

 اداره حراست

 آدرس : خمین - خیابان آزادی - ستاد دانشکده علوم پزشکی خمین - طبقه اول 

شماره تماس : 46223330 - 086 

شماره فکس : 46225442 - 086

حراست معاونت درمان

آدرس : خمین - بلوار شهید بهشتی - ساختمان بیمارستان امام خمینی (ره)

شماره تماس : 46332230 - 086 

حراست معاونت بهداشت و معاونت آموزش
آدرس: خمین - بلوار قدس - جنب مرکز بهداشت - طبقه اول
شماره تماس : 46221532 - 086 
 

شماره پیامکی جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات : 50002635708