اعلام عناوین روز شمار بزرگداشت «هفته مقام زن و روز مادر»

عناوین هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، از سوی ستاد بزرگداشت این هفته اعلام شد.

عناوین هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر از سوی معاون رییس جمهور و رییس ستاد بزرگداشت مقام زن اعلام شد.

عناوین این هفته در سال ۱۳۹۹ که از ۱۱ تا ۱۷ بهمن خواهد بود به شرح زیر است: