سایر اخبار

جلسه ویدئو کنفرانس
جلسه ویدئو کنفرانس
جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع بررسی مشکلات و مسائل مربوط به حوزه معاونت توسعه در روز چهارشنبه مورخ 99/05/15 در دفتر معاونت توسعه با حضور سرپرست معاونت توسعه جناب آقای عبدالصمد صمدی برگزارگردید.
انتصاب رئیس اداره امور مالی بیمارستان امام خمینی (ره)
انتصاب رئیس اداره امور مالی بیمارستان امام خمینی (ره)
جلسه معارفه رئیس اداره امور مالی بیمارستان امام خمینی (ره) در دفتر معاونت توسعه و با حضور سرپرست محترم توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی جناب آقای عبدالصمد صمدی  در روز یکشنبه مورخ 99/04/22 برگزارگردید.
برگزاری کمیته مناقصات
برگزاری کمیته مناقصات
کمیته مناقصات در روز دوشنبه مورخ 99/04/22 با حضور سرپرست محترم معاونت توسعه و جمعی از مدیران با موضوع واگذاری امور خدمات بیمارستان برگزار گردید.
کمیته مهندسی مشاغل
کمیته مهندسی مشاغل
جلسه کمیته مهندسی مشاغل در روز سه شنبه مورخ  99/02/30 در دفتر معاونت توسعه جهت بررسی درخواستهای ارتقاء رتبه ،طبقه،اعمال مدرک تحصیلی ،تغییرعنوان و درخواست پست سازمانی برگزار گردید.
جلسه ویدئو کنفرانس(سامانه مهندسی مشاغل)
جلسه ویدئو کنفرانس(سامانه مهندسی مشاغل)
جلسه آموزش توجیهی سامانه مهندسی مشاغل از طریق ویدئو کنفرانس به منظور رفع ابهامات و پاسخ به سوال کاربران در خصوص لزوم امور مربوط به ارتقاء طبقه ،ارتقاءرتبه،احتساب مدرک تحصیلی و مجوز ادامه تحصیل در سامانه مهندسی مشاغل مورخ 99/02/29 در دفتر معاونت...
نمایش 1 - 5 از 68 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 14