سایر اخبار

دومین کمیته آموزش و توانمند سازی
دومین کمیته آموزش و توانمند سازی
کمیته آموزش و توانمند سازی در تاریخ 99/07/19 با حضور معاونت محترم  توسعه و رابطین آموزش برگزار گردید.
جلسه ویدئو کنفرانس
جلسه ویدئو کنفرانس
جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع بررسی مشکلات و مسائل مربوط به حوزه معاونت توسعه در روز چهارشنبه مورخ 99/05/15 در دفتر معاونت توسعه با حضور سرپرست معاونت توسعه جناب آقای عبدالصمد صمدی برگزارگردید.
انتصاب رئیس اداره امور مالی بیمارستان امام خمینی (ره)
انتصاب رئیس اداره امور مالی بیمارستان امام خمینی (ره)
جلسه معارفه رئیس اداره امور مالی بیمارستان امام خمینی (ره) در دفتر معاونت توسعه و با حضور سرپرست محترم توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی جناب آقای عبدالصمد صمدی  در روز یکشنبه مورخ 99/04/22 برگزارگردید.
برگزاری کمیته مناقصات
برگزاری کمیته مناقصات
کمیته مناقصات در روز دوشنبه مورخ 99/04/22 با حضور سرپرست محترم معاونت توسعه و جمعی از مدیران با موضوع واگذاری امور خدمات بیمارستان برگزار گردید.
کمیته مهندسی مشاغل
کمیته مهندسی مشاغل
جلسه کمیته مهندسی مشاغل در روز سه شنبه مورخ  99/02/30 در دفتر معاونت توسعه جهت بررسی درخواستهای ارتقاء رتبه ،طبقه،اعمال مدرک تحصیلی ،تغییرعنوان و درخواست پست سازمانی برگزار گردید.
نمایش 1 - 5 از 69 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 14