آرشیو اخبار

اجرای ورژن جدید برنامه اتوماسیون اداری در مجموعه دانشکده علوم پزشکی خمین
اجرای ورژن جدید برنامه اتوماسیون اداری در مجموعه دانشکده علوم پزشکی خمین
برنامه  اتوماسیون اداری دانشکده با نرم افزار میروفایلر انجام می گردد.لذا ارتباطات داخلی میان زیر مجموعه دانشکده و ارتباط با وزارت بهداشت با این برنامه برقرار می باشد.
نمایش 1 - 5 از 15 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 3