کنفرانس سلامت هوشمند و پدافند بیوسایبری

کنفرانس سلامت هوشمند و پدافند بیوسایبری

کنفرانس سلامت هوشمند و پدافند بیوسایبری

«کنفرانس سلامت هوشمند و پدافند بیوسایبری» با هدف بررسی فرصتها و چالشهای جهانی هوشمندسازی در حوزه سلامت و راهکارهای توسعه امن آن با محصولات و راهکارهای بومی،  با شعار «هوشمندسازی امن با محصولات بومی»، به همت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان پدافند غیر عامل کشور و با حمایت برخی از دانشگاههای کشور، ۲۵تیرماه ۱۳۹۷ در مرکز همایشهای رازی برگزار خواهد شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید :

 

http://www.smartconfs.ir/component/k۲/item/۱۴۰-%DA%A۹%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۳-%D۸%B۳%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%AA-%D۹%۸۷%D۹%۸۸%D۸%B۴%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%AF-%D۹%۸۸-%D۹%BE%D۸%AF%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۹%۸۶%D۸%AF-%D۸%A۸%DB%۸C%D۹%۸۸%D۸%B۳%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%A۸%D۸%B۱%DB%۸C.html