ثبت نام ازدواج دانشجویی

ثبت نام ازدواج دانشجویی

ثبت نام ازدواج دانشجویی

ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی آغاز شد. دانشجویان محترم جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت اینترنتی www.ezdevaj.org مراجعه نمایید.

 آخرین مهلت ثبت نام : 30 دی ماه 1397