تقویم نیم سال اول سال تحصیلی 98-97

تقویم نیم سال اول سال تحصیلی 98-97

تقویم نیم سال اول
تقویم نیم سال اول سال تحصیلی 98-97

تقویم نیم سال اول سال تحصیلی 97-98

عنوان از تاریخ تا تاریخ
انتخاب واحد 97/6/17 97/6/23
شروع کلاس ها 97/6/24 -
حذف و اضافه 97/7/07 97/7/08
حذف اضطراری 97/9/17 97/9/17
پایان کلاس ها 97/10/20  
زمان برگزاری امتحانات 97/10/22 97/11/04

 

دریافت فایل تقویم نیمسال