اطلاعیه کارگاه اخلاق حرفه ای

اطلاعیه کارگاه اخلاق حرفه ای

اطلاعیه کارگاه اخلاق حرفه ای

احتراما به اطلاع دانشجویان محترم رشته کارشناسی پرستاری می رساند،کارگاه آموزشی با عنوان «اخلاق حرفه ای»روز سه شنبه مورخ 1397/09/13 ساعت 13 الی 15 در محل کلاس 207 مجتمع آموزشی حضرت زینب(س) برگزار خواهد شد.

مدرس : سرکار خانم گرامی-سرکار خانم ملک حسینی

زمان : سه شنبه مورخ 1397/09/13 ساعت 13 الی 15

دانشجویان : دانشجویان رشته پرستاری - با اولویت ورودی 95