سایر اطلاعیه ها

تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 دوشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
کرسی آزاد اندیشی چهارشنبه، ۵ دی ۱۳۹۷
ثبت نام ازدواج دانشجویی چهارشنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۷
اطلاعیه کارگاه اخلاق حرفه ای دوشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۷
نشریه یوتاپ شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اطلاعیه جشنواره شهید مطهری سال 98 شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
مسابقه کتاب خوانی نماز سه‌شنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۷