اخبار

 

برگزاری دوره آموزشی طب سنتی - ایرانی با گروه هدف پزشکان عمومی دارای امتیاز بازآموزی آموزش مداوم در تاریخ 26 و27 مهر

 

برگزاری کلاس های آموزشی طب سنتی ایرانی با گروه هدف پرستار و ماما به زودی در دانشکده علوم پزشکی خمین

 

برگزاری آزمون دوره آموزشی طب سنتی پزشکان عمومی در تاریخ 97/10/21