68 بازدید از کارخانه ها و کارگاه های تولید مواد غذایی در خمین

68 بازدید از کارخانه ها و کارگاه های تولید مواد غذایی در خمین

68 بازدید از کارخانه ها و کارگاه های تولید مواد غذایی در خمین

سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: در سه ماهه اول سال 99 بیش از 68 بازدید و نظارت بر کارخانه ها و کارگاه های تولید مواد غذایی شهرستان خمین توسط کارشناسان این مدیریت انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین دکتر محمدتقی عظیمی افزود: از 22 مورد از مواد خوراکی نمونه برداری صورت گرفته که 13مورد تخلفات مواد غذایی به دادگاه یا تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی تعداد پروانه های صادر شده مسئول فنی داروخانه ها را 32 مورد عنوان کرد و گفت: در مدت سه ماهه سال جاری 17 مورد بازدید از 10 داروخانه خصوصی در سطح شهرستان انجام شده است که 2 پرونده در کمیسیون ماده 11 بررسی شد.

سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی خمین با اشاره به 5 مورد بازدید از کارخانه های تولیدی مواد آرایشی بهداشتی افزود: در این مدت 47 مورد بازدید از فروشگاه های عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی انجام شده که 74 مورد اقلام غیربهداشتی از این مراکز جمع آوری شده است و 13 پرونده به مراجع قضایی ارجاع شده است.

دکتر عظیمی  به توزیع دارو  برای افراد با بیماری خاص هم اشاره کرد و گفت: در سه ماهه اول سال 99  دارو های مورد نیاز بیش از  228 بیمار خاص شهرستان تامین شده و 9 بیمار جدید جهت دریافت  دارو  مخدر به این مدیریت معرفی شده است.

 

آدرس کوتاه :