335 کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در خمین امحا شد

335 کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در خمین امحا شد

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین از جمع آوری و امحاء 335 کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی از مراکز عرضه مواد غذایی در برنامه مدیریت مهندسی بهداشت محیط ایام نورورز خبر داد.
335 کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در خمین امحا شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین دکتر اعظم احمدی سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده گفت : در راستای طرح سلامت نوروزی در خمین سه تیم بازرسی و نظارتی و 11 بازرس بهداشت محیط همکاری دارند که مقدار 335 کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی بدلیل نداشتن شرایط بهداشتی، پروانه ساخت و تاریخ مصرف در 875 بازدید از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی کشف و از چرخه مصرف خارج شده است.

دکتر احمدی اظهار کرد: 9 مرکز عرضه متخلف در خمین در راستای طرح سلامت نوروزی پلمپ شد و 33 مرکز عرضه با مشکلات بحرانی نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین ادامه داد: 301 مورد سنجش با تجهیزات پرتابل و یک هزار و 214 مورد کلرسنجی در راستای اجرای طرح سلامت نوروزی در خمین اجرا شده است.

وی افزود: از 25 اسفند ماه 97 تا کنون خدمات درمانی به بیش از 2 هزار و 500 نفر از مراجعان در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی خمین ارائه شده است.

گفتنی است طرح سلامت نوروزی بهداشت محیط از 20 اسفند ماه 97 شروع و تا 20 فروردین ماه 98 ادامه دارد.

 

آدرس کوتاه :