یک هزار 250 بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در خمین

یک هزار 250 بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در خمین

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: در شش ماهه اول سال 98 بیش از یک هزار و 250 بازدید و نظارت بر مراکز توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی شهرستان خمین توسط کارشناسان بهداشت محیط انجام شده است.
یک هزار 250 بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در خمین

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین دکتر اعظم احمدی گفت: 55 مورد متخلف مواد غذایی به دادگاه یا تعزیرات حکومتی معرفی شدند و 240 اخطاریه بهداشتی جهت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی متخلف صادر شده است.

وی برخورد با 52 مورد از فروشندگان دوره گرد را یکی دیکر از فعالیت های این معاونت دانست و گفت: 2هزار و 425 کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز جمع آوری و معدوم شده است که 198 مورد گشت های مشترک با ادارات انجام شده است.

ریس مرکز بهداشت خمین تعداد کارت های بهداشتی صادر شده را یک هزار و 212 مورد عنوان کرد و گفت: در مدت شش ماهه سال جاری 129 مورد بازدید جهت تاییدیه بهداشتی محل کسب توسط بازرسان این اداره انجام شده است.

دکتر احمدی در ادامه به 587 مورد نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی شهری و روستایی هم اشاره کرد و افزود: در این مدت 14هزار و 770 مورد کلرسنجی آب آشامیدنی شهری و روستایی انجام و 13 مورد بازدید از تاسیسات آب و فاضلاب صورت گرفته است.

وی در پایان با اشاره به معرفی 107 پرونده به دادسرا جهت تخلفات کود و فاضلاب گفت: 76 مورد نمونه برداری نان و آرد و مواد غذایی صورت گرفته است که در شش ماهه نخست سال 47 مورد شکایات مردمی در سامانه 190 به ثبت رسیده که پیگیری لازم توسط بازرسان بهداشت محیط  را به دنبال داشته است.

 

آدرس کوتاه :