کنگره ملی سیمای سلامت خانواده

کنگره ملی سیمای سلامت خانواده

کنگره ملی سیمای سلامت خانواده
کنگره ملی سیمای سلامت خانواده

محورهای کنگره :

1.    پرستاری  مامایی و سلامت خانواده
2.    سلامتی جنسی و باروری
3.    سلامت روانی، اجتماعی و معنوی خانواده
4.    بیماری، سرطان و سلامت خانواده
5.    شبکه های مجازی و سلامت خانواده
6.    بحران و سلامت خانواده
7.    آموزش و ارتقاء سلامت خانواده
8.    حقوق و اخلاق در سلامت خانواده

 

تاریخ برگزاری همایش : 25 الی 27 تیرماه 1399
مهلت ارسال چکیده مقالات : یکم بهمن 1398 تا پانزدهم فروردین 1399
مهلت ثبت نام در همایش : یکم اردیبهشت تا یکم خرداد 1399

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمائید.

 

آدرس کوتاه :