کنگره تخصصی و بین المللی ساخت بیمارستان

کنگره تخصصی و بین المللی ساخت بیمارستان

پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
کنگره تخصصی و بین المللی ساخت بیمارستان

تاریخ برگزاری پنجمین کنگره :  18و19 آذرماه 1397 

 

مهلت ارسال چکیده مقالات : 20 آبان ماه 1397

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمائید :

 

http://www.hospitalbuild.ir/

آدرس کوتاه :