کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی

کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی

سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی

به اطلاع اساتید، پژوهشگران و کارکنان محترم می رساند، با عنایات خداوند متعال، سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ 8 و 9 اسفند ماه سال 1397 به میزبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در مجتمع آموزشی، پژوهشی و فرهنگی سپید برگزار خواهد شد. لذا از کلیه فرهیختگان محترم جهت شرکت در این کنفرانس و ارائه مقالات علمی-پژوهشی خود دعوت به عمل می آید.

 

 

آدرس کوتاه :