کنفرانس علمی هپاتیت های ویروسی

کنفرانس علمی هپاتیت های ویروسی

برگزاری کنفرانس علمی هپاتیت های ویروسی توسط دانشکده علوم پزشکی خمین
کنفرانس علمی هپاتیت های ویروسی

 محورهای کنفرانس :

- کنترل هپاتیت B و حذف هپاتیت C تا سال 1410

- تازه های مراقبت، کنترل و درمان HCV

- فناوری های نوین در تشخیص عفونت های منتقله از خون

- جایگاه آموزش و اطلاع رسانی در پیشگیری از هپاتیت های ویروسی

- اهداف جهانی برای حذف هپاتیت C

 

 زمان : 30 آبان ماه 1398

 شهرستان خمین- بیت قدیمی زادگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی

 

جهت ثبت نام به سامانه آموزش مداوم به نشانی http://www.ircme.ir مراجعه نمائید.

 

آدرس کوتاه :