کسب رتبه برتر دانشکده علوم پزشکی خمین در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون

کسب رتبه برتر دانشکده علوم پزشکی خمین در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون

کسب رتبه برتر دانشکده علوم پزشکی خمین در طرح ملی بسیج ملی فشارخون
کسب رتبه برتر دانشکده علوم پزشکی خمین در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون

در مراسم تقدیر از دست اندرکاران بسیج ملی کنترل فشار خون، که در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، از دانشگاه های علوم پزشکی که در اجرای موفقیت آمیز این برنامه ملی، مساعدت و کوشش مجدانه داشتند، تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین دانشگاه های ساعی در اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون، براساس شاخص های ١٢ گانه، مورد تقدیر قرار گرفتند.

برمبنای شاخص نسبت پوشش جمعیت شهری توسط ایستگاه های کنترل فشار خون، دانشکده علوم پزشکی خمین، با دریافت تندیس و لوح سپاس از وزیر بهداشت ،  به عنوان یکی از دانشکده های برتر در طرح ملی بسیج ملی فشارخون شناخته شد.

بسیج ملی کنترل فشار خون، از ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و تا ۱۵ تیر ماه ادامه یافت و در نتیجه آن بیش از ۳۰ هزار نفر در شهرستان خمین پایش شده ، ۳ هزار و ۶۲۰ نفر مشکوک به فشار خون بالا تشخیص داده و برای درمان و مراقبت به پزشک معرفی شدند و ۱۱۰ بیمار مبتلا به فشار خون بالا هم شناسایی شدند.

آدرس کوتاه :