وبینار تخصصی بین المللی simulation in the covid 19 Era

وبینار تخصصی بین المللی simulation in the covid 19 Era

وبینار تخصصی بین المللی simulation in the covid 19 Era
وبینار تخصصی بین المللی simulation in the covid 19 Era

وبینار تخصصی بین المللی

simulation in the covid 19 Era 

 

دوشنبه 29 دی ماه 99 ساعت 16

 

لینک دریافت اطلاعات تکمیلی و ثبت نام رایگان

http://en.tums.ac.ir/appraisetoraise/en/content/528/simulation-in-the-covid-19-era

 

آدرس کوتاه :