همایش کشوری قرآن، عترت و سلامت

همایش کشوری قرآن، عترت و سلامت

هفتمین همایش کشوری قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی
همایش کشوری قرآن، عترت و سلامت

 

 هفتمین همایش کشوری قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی

 

زمان: 10 و 11 بهمن ماه 98

 

سایت پیامبر اعظم (ص) دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

 

آدرس کوتاه :