هدیه دست جوان خمینی توسط پزشک خمینی

هدیه دست جوان خمینی توسط پزشک خمینی

جوان 27 ساله اهل خمین که در ساعت 17 به دلیل پارگی شریان دست راست و خونریزی شدید وارد بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) خمین شد با اقدام به موقع دکتر محمدرضا امیربیگلو از قطع دست نجات یافت.
هدیه دست جوان خمینی توسط پزشک خمینی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان گفت: در ابتدای ورود این بیمار به اورژانس، مراقبت های اولیه توسط کادر اورژانس انجام و  شرایط اعزام آن به اراک فراهم شد که به دلیل عدم وجود جراح عروق در مرکز استان این بیمار موفق به اعزام نشد.

دکتر عباس شمسی  افزود: با توجه به کم بودن زمان و از دست رفتن زمان طلایی تا رسیدن به تهران دکتر امیربیگلو جراح عمومی این بیمارستان این جوان را به اتاق عمل انتقال داد و با همکاری کادر درمان در مدت زمان دو ساعت توانست از قطع شدن دست این جوان جلوگیری کند و دستش را به او هدیه دهد.

وی در پایان گفت: پس از جراحی انجام شده بیمار به بخش جراحی انتقال و با مساعد شدن حال عمومی وی با دستور پزشک از بیمارستان مرخص شد.

 

آدرس کوتاه :