نگاه ویژه وزیر بهداشت به شهرستان خمین

نگاه ویژه وزیر بهداشت به شهرستان خمین

نگاه ویژه وزیر بهداشت به شهرستان خمین
نگاه ویژه وزیر بهداشت به شهرستان خمین

فرماندار و سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین به منظور پیگیری مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان  خمین در محل دفتر وزیربهداشت  با دکتر نمکی  دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین سرپرست این دانشکده با اشاره به نگاه ویژه وزیر بهداشت و درمان به این شهرستان گفت:  در این نشست در خصوص مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان به ویژه کمبود تجهیزات پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) ، تامین اعتبار جهت ساخت اورژانس بیمارستان ، تامین اعتبار جهت تکمیل بیمارستان جدید الاحداث بحث و تبادل نظر شد.

دکتر مجتبی دیده دار افزود: جذب پزشک متخصص جهت بیمارستان  و تحویل یک دستگاه سی تی اسکن و یک دستگاه رادیو گرافی دیجیتال از طرف هیات امناء منابع ارزی وزارتخانه به صورت رایگان به بیمارستان امام خمینی (ره) از دیگر مصوبات این نشست بود.

وی گفت: در این نشست مقرر گردید مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان جهت تکمیل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اختصاص یابد .

سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین  ، برگزاری جلسه با معاونت توسعه و مدیر بودجه وزارتخانه در خصوص پایش عملکرد مشکلات مالی دانشکده علوم پزشکی خمین و کمک مالی به این دانشکده را از دیگر برنامه های آینده  عنوان کرد و گفت:  بازدید مدیر منابع فیزیکی وزارتخانه از بیمارستان جدید الاحداث خمین و تهیه گزارش کامل از وضعیت بیمارستان و اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل آن جهت ارائه به وزیر بهداشت و درمان ، صدور مجوز جذب نیرو از طریق معاونت توسعه وزارتخانه ، اعزام نیروی متخصص در زمینه ارتوپدی ، جراحی عمومی ، طب اورژانس علاوه بر نیروی های متخصص درخواستی از طریق دانشکده علوم پزشکی خمین از دیگر مباحث مطرح شده  این نشست بود .

آدرس کوتاه :