نحوه تبدیل وضعیت ایثارگران

نحوه تبدیل وضعیت ایثارگران

نحوه تبدیل وضعیت ایثارگران

احتراما با عنایت به بخشنامه شماره 379599 مورخ 1399/09/25 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع قانون تفسیر بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رساند افراد مشمول مدارک ذیل را به واحد منابع انسانی ستاد دانشکده ارسال نمایند.

 

1: کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

2 : سه قطعه عکس3*4

3: کارت پایان خدمت (آقایان)

4: مدرک تحصیلی 

 

5: ریز سابقه بیمه از تاریخ اولین بکارگیری تاکنون با مهر و امضا رئیس تامین اجتماعی

6 : معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران / گواهی رزمندگی اخذ شده از مراجع ذیصلاح متبوع

7: گواهی پایان طرح 

8 : گواهی پروانه دائم ویژه پزشکان

 

آدرس کوتاه :