موفقیت دانشکده علوم پزشکی خمین در ترویج زایمان طبیعی

موفقیت دانشکده علوم پزشکی خمین در ترویج زایمان طبیعی

موفقیت دانشکده علوم پزشکی خمین در اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی در سال 97 منجر به دریافت لوح بیمارستان برتر در این زمینه شد.
موفقیت دانشکده علوم پزشکی خمین در ترویج زایمان طبیعی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت از نتایج پایش برنامه ترویج زایمان طبیعی در دانشکده علوم پزشکی خمین تقدیر کرد و گفت: شاخص سزارین کل و سزارین نخست زا 1397 این دانشکده نسبت به سال 1396 بیش از  5.76 درصد کاهش داشته است که این نشان از تلاش همکاران این دانشکده در ترویج فرهنگ زایمان طبیعی بوده است.

دکتر بهزاد کلانتری بنگر در ادامه با اشاره به اهمیت ثبت پایش برنامه ترویج زایمان طبیعی و سایر برنامه ها در سامانه ایمان گفت: ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺭﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪﯼ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﮐﯿﺪ وزارت بهداشت می باشد که دانشکده علوم پزشکی خمین توانسته این اهداف را به خوبی پیش ببرد.

وی گفت: ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺪﻑ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ۵۵.۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۸ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭﯼ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺗﯿﻤﯽ، ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﯼ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺩ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.

انجام بیش یک هزار زایمان در بیمارستان امام خمینی (ره) خیمن درسال 97

سرپرست  بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خمین از انجام یک هزار و 154 زایمان در این بیمارستان در سال 97 خبرداد و گفت: 674 مورد از این زایمان ها به صورت طبیعی و 480 مورد به صورت سزارین بوده است که نسبت به سال 96 زایمان سزارین 5.76 درصد کاهش داشته است.

دکتر محمدرضا امیربیگلو به افزایش 58 درصدی شاخص زایمان طبیعی در سال 97 خبر داد و گفت: ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که ﺷﺎﺧﺺ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ گرفته است و دانشکده علوم پزشکی خمین توانسته در سال 97 به این شاخص دست یابد.

وی برگزاری کلاس های آمادگی زایمان، فرهنگ سازی در زمینه ترویج زایمان طبیعی، تلاش جهت ترغیب مادران نخست زا به زایمان طبیعی را از مهمترین برنامه های دانشکده در حوزه معاونت بهداشتی و بیمارستان جهت ترویج زایمان طبیعی عنوان کرد و گفت: در سال 97 بیش از 2 هزار جلسه کلاس های آمادگی زایمان انجام شده که 544 نفر از زنان باردار در این کلاس ها شرکت کرده اند.

ریس بیمارستان امام خمینی (ره) در پایان گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ های ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺰﺍﺭﯾﻦ نخست زا تا پایان سال 97 به کمتر از 35 درصد تقلیل یابد که در سال 96 این شاخص 43.35 درصد بوده که در سال 97 به 32.71 درصد یعنی 10.64 درصد کاهش رسیده است.

گفتنی است با توجه به ارتقاء شاخص های یاد شده، بیمارستان امام خمینی(ره) خمین به عنوان بیمارستان برتر در زمینه ترویج زایمان طبیعی در سطح کشور انتخاب و مورد تقدیر معاون درمان وزارت بهداشت قرار گرفت.

 

آدرس کوتاه :