مسابقه پیامکی بیانیه گام دوم انقلاب

مسابقه پیامکی بیانیه گام دوم انقلاب

مسابقه پیامکی بیانیه گام دوم انقلاب
مسابقه پیامکی بیانیه گام دوم انقلاب

بسیج جامعه پزشکی با همکاری دانشکده علوم پزشکی خمین برگزار می نماید:

 

مسابقه پیامکی بیانیه گام دوم انقلاب به مدت 10 روز 

 

ویژه کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خمین

 

شماره سوال و عدد گزینه صحیح را به همراه نام و نام خانوادگی به شماره 30005868000060 پیامک نمایید.

متن کامل بیانیه گام دوم انقلاب

 

 

    

           

             

  

 

 

آدرس کوتاه :