فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت در سال 99

فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت در سال 99

اعلام فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت در سال 99
فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت در سال 99
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تاکید کرد:  بر اساس ماده 7- بند ج: این قانون، هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع است.
همچنین بر اساس ماده الحاقی 48-هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین و ابلاغ می‌شود. صددرصد (100%) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به‌صورت درآمد - هزینه در اختیار دستگاههای اجرائی مربوطه قرار می‌گیرد.
استانداردهای ملی و مصادیق فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت به جهت منع تبلیغات در سال 99 در فایل زیر قابل مشاهده است:
 
آدرس کوتاه :