فراخوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم پزشکی خمین

فراخوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم پزشکی خمین

فراخوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم پزشکی خمین

به مناسب هفته پژوهش به اطلاع اعضای هیات علمی و سایر پژوهشگران می رساند جهت شرکت در فراخوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم پزشکی خمین، مستندات پژوهشی خود را از سال 1397 به بعد به آدرس ایمیل khomeinums.pazhohan@yahoo.com ارسال نمائید.

مهلت ارسال مستندات پژوهشی تا 1398/10/10 می باشد.

آدرس کوتاه :