فراخوان پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی

فراخوان پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی

فراخوان پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی
فراخوان پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی

جهت مشاهده اطلاعیه مدارک مورد نیاز آزمون استخدامیمورخ 98/8/30 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور کلیک نمایید

 

آدرس کوتاه :