فراخوان دومین دوره انتخاب کتاب سال استان مرکزی (جایزه استاد ابراهیم دهگان)

فراخوان دومین دوره انتخاب کتاب سال استان مرکزی (جایزه استاد ابراهیم دهگان)

فراخوان دومین دوره انتخاب کتاب سال استان مرکزی (جایزه استاد ابراهیم دهگان)
(اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ، دومین دوره انتخاب کتاب سال استان مرکزی را در سال 1400 برگزار می کند.) 
 
اهداف:
1 .شناسایی و معرفی کتاب های برتر
2 .کمک به اعتلای سطح دانش و فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه
3 .حمایت از نویسندگان و پدیدآورندگان آثار مکتوب فاخر
4 .حمایت از ناشران و فعالان عرصه کتاب در استان در راستای حمایت از تولید آثار مکتوب بومی
 
 
آدرس کوتاه :