فراخوان جذب پزشک عمومی

فراخوان جذب پزشک عمومی

فراخوان جذب پزشک عمومی جهت مرکز منتخب غربالگری بیماری کووید- 19
فراخوان جذب پزشک عمومی

به اطلاع می رساند معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین جهت تکمیل کادر - مرکز منتخب غربالگری بیماری کووید- 19( مرکز 16 ساعته ) نیاز به جذب یک نفر پزشک عمومی به صورت قراردادی دارد. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام و مصاحبه به مرکز بهداشت خمین واقع در بلوار قدس واحد گسترش شبکه مراجعه فرمایند.

 

شرایط ثبت نام

الف- شرایط عمومی داوطلبان :

1. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور

2. داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

3. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان

5. عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر

6.داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار )با تائید پزشک معتمد دانشکده(

7. نداشتن سابقه اخراج از واحد های دانشگاه علوم پزشکی

8.داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت سایر دستگاه های دولتی باشند

9.نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ( 08646223985 ) تماس حاصل فرمائید.

 

آدرس کوتاه :