عیادت خادمان حرم رضوی از بیماران بیمارستان امام خمینی (ره) خمین

عیادت خادمان حرم رضوی از بیماران بیمارستان امام خمینی (ره) خمین

عیادت خادمان حرم رضوی از بیماران بیمارستان امام خمینی (ره) خمین
عیادت خادمان حرم رضوی از بیماران بیمارستان امام خمینی (ره) خمین

خدام حرم رضوی حامل پرچم امام رضا (ع) از بیماران بیمارستان امام خمینی (ره) خمین عیادت کردند. 
در این حرکت فرهنگی پنج نفر از خدام امام رضا (ع) به همراه یک روحانی و راهنما، پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا (ع) را به دست تمام بیماران بستری در این بیمارستان ها رسانند و به آنها نبات متبرک تقدیم کردند. 

آدرس کوتاه :