عیادت خادمان حرم حضرت معصومه (س) از بیماران بیمارستان امام خمینی (ره) خمین

عیادت خادمان حرم حضرت معصومه (س) از بیماران بیمارستان امام خمینی (ره) خمین

عیادت خدام حرم حضرت معصومه (س) از بیماران بیمارستان امام خمینی (ره) خمین
عیادت خادمان حرم حضرت معصومه (س) از بیماران بیمارستان امام خمینی (ره) خمین

 

خادمان حرم حضرت معصومه (س) با حضور در خمین به عیادت بیماران بیمارستان امام خمینی (ره)  این شهرستان رفتند.

خدام حرم حضرت معصومه (س) با ورود به شهرستان خمین در محل گلزار شهدای خمین حاضر شده و از آن جا به عیادت بیماران بیمارستان امام خمینی (ره)  این شهرستان رفتند.

در جریان این بازدید بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان به پرچم گنبد حرم حضرت معصومه (س) تبرک جستند.

حمل پرچم گنبد حرم حضرت معصومه(س) توسط خادمان حرم و مدیحه سرایی توسط آن ها فضای معنوی در بین بیماران ایجاد و اشک شوق را بر چشمان آنها جاری کرد.

در این حرکت فرهنگی و معنوی بسته های تبرکی بین بیماران و همراهان آنها توزیع شد.

 
آدرس کوتاه :