عیادت از بیماران در هفته سلامت

عیادت از بیماران در هفته سلامت

در پنجمین روز از هفته سلامت رئیس و اعضای هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی خمین از بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) عیادت کردند.

در پنجمین روز از هفته سلامت رئیس و اعضای هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی خمین از بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) عیادت کردند.


آدرس کوتاه :