عطر و بوی دارالشفا برجان بیماران نشست

عطر و بوی دارالشفا برجان بیماران نشست

عطر و بوی دارالشفا برجان بیماران نشست

خدام حرم رضوی حامل پرچم امام رضا (ع) از بیماران بیمارستان امام خمینی(ره) خمین عیادت کردند.

همزمان با ایام فاطمیه کاروان خدام حرم رضوی که حامل پرچم امام رضا (ع) هستند با سفر به شهرستان خمین با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر خمین با بیماران این بیمارستان عیادت کردند و دل‌های مشتاقان را به عطر حریم رضوی متبرک کردند و پیام رأفت امام هشتم را به بیماران  رساندند.

 

در این حرکت فرهنگی خدام امام رضا (ع) پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا (ع) را به دست تمام بیماران بستری در این بیمارستان‌ها رساندند و به آن‌ها تبرکی حرم را تقدیم  و خدام با مدیحه ثرایی در وصف امام رضا (ع) شفای تمام بیماران را از خدا به واسطه این امام رئوف طلب کردند.

آدرس کوتاه :