طرح سلامت نوروزی

طرح سلامت نوروزی

دانشکده علوم پزشکی خمین در طرح سلامت نوروزی1398
طرح سلامت نوروزی

 

  • پیام سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین به مناسبت عید نوروز باستانی

  • دریافت اطلاعات ستاد سلامت نوروزی دانشکده علوم پزشکی خمین

  • مشاهده برنامه کشیک مراکز درمانی و پاراکلینیکی خصوصی

  • آمادگی حوزه سلامت برای خدمت رسانی به شهروندان و مسافرین نوروزی (خبر تکمیلی)

 

  • عملکرد ستاد نوروزی دانشکده علوم پزشکی خمین از 25 اسفند 97 لغایت 8 فروردین 98 (کلیک کنید)

 

  • عملکرد ستاد نوروزی دانشکده علوم پزشکی خمین از 25 اسفند 97 لغایت 10 فروردین 98 (کلیک کنید)

 

  • عملکرد ستاد نوروزی دانشکده علوم پزشکی خمین از 25 اسفند 97 لغایت 13 فروردین 98 (کلیک کنید)

 

  • عملکرد ستاد نوروزی دانشکده علوم پزشکی خمین از 25 اسفند 97 لغایت 17 فروردین 98 (کلیک کنید)
  •  
آدرس کوتاه :