صدور 12مجوز تولید ماسک درخمین با آغاز شیوع ویروس کرونا

صدور 12مجوز تولید ماسک درخمین با آغاز شیوع ویروس کرونا

صدور 12مجوز تولید ماسک درخمین با آغاز شیوع ویروس کرونا

سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی خمین گفت:از آغاز شیوع بیماری کووید 19 در شهرستان خمین ، 12مورد مجوز کارگاه تولید ماسک جهت توزیع در سطح جامعه ، توسط این مدیریت صادر و 3 مورد دیگر در دست اقدام می باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین دکتر محمد تقی عظیمی با اشاره به 21مورد بازدید کارشناسی در خصوص صدور مجوز تولید ماسک در شهرستان افزود: با آغاز شیوع ویروس کرونا در شهرستان 18 مورد بازرسی مشترک از داروخانه ها و صنوف با همکاری کارشناسان واحد اموردارویی دانشکده علوم پزشکی خمین ، اداره تعزیرات و صمت در جهت بررسی چگونگی توزیع اقلام بهداشتی انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به توقیف و تعطیلی  2 مورد کارگاه غیر مجاز ماسک با همکاری اداره تعزیرات و صمت گفت: بازدید ها شامل 6 مورد بازدید از داروخانه ها ، 9 مورد بازدید روتین ماهیانه توسط کارشناسان دارویی مدیریت غذا و دارو ، 3 مورد بازدید از فروشگاه های لوازم بهداشتی و آرایشی بوده است که با همکاری اداره تعزیرات و صمت انجام شده است.

سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی خمین به بازدید 4 مورد درخواست صدور مجوز تولید مواد ضدعفونی کننده و الکل 70 درجه هم اشاره کرد و گفت: در این ایام 3 مورد الکل سنجی از داروخانه ها و یک مورد الکل سنجی در فروشگاه ها و 2 مورد پیگیری شکایات در خصوص الکل خریداری شده از داروخانه ها سطح شهرستان انجام شده است.

دکتر عظیمی در پایان گفت: 4 مورد بازدید  در جهت درخواست  صدور مجوز تولید مواد ضدعفونی کننده و الکل 70 درجه و یک مورد بازدید کارشناسی واحد آب مقطرگیری در خصوص تقاضای تولید الکل توسط کارشناسان مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی خمین انجام شده است . 

آدرس کوتاه :