ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

انجمن عناصر کمیاب ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می نماید :

ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

5 الی 7 شهریور ماه 1398 - زنجان

 

مهلت ارسال مقالات : 15 تیر ماه 1398

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله کلیک نمایید

آدرس کوتاه :