سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی

سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی - 30 مرداد

سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی

سی و چهارمین آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی در سال ۱۳۹۹ بر اساس تقویم جدید مرکز سنجش آموزش پزشکی در ۳۰ مردادماه ۹۹ برگزار می شود.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت سازمان سنجش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir مراجعه نمائید.

 

آدرس کوتاه :