سومین رویداد ملی ایده بازار خوراک و نوشیدنی

سومین رویداد ملی ایده بازار خوراک و نوشیدنی

سومین رویداد ملی ایده بازار خوراک و نوشیدنی
سومین رویداد ملی ایده بازار خوراک و نوشیدنی

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرایی سازی اولویت‌های حوزه سلامت در حوزه خوراک و نوشیدنی؛ اقدام به برگزاری "سومین رویداد ملی ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی" با شعار "فناوری سلامت، اقتصاد دانش‌بیان و توسعه سلامت ملی" در بهمن ماه سال جارینموده است. این رویداد با سازمان غذا و دارو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و بخش خصوصی در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

اخبار تکمیلی

آدرس کوتاه :