زمان مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی فوریت های پزشکی

زمان مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی فوریت های پزشکی

زمان مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی فوریت های پزشکی

بسمه تعالی

با توجه به اتمام فرآیند بررسی مدارک در رشته شغلی فوریتهای پزشکی به آگاهی میرساند :

مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی فوق روز چهارشنبه مورخ 12/03/1400 از ساعت 8 صبح در محل :خمین ،بلوار پاسداران -میدان نماز-بلوار شهدای هسته ای - میدان صنعت-سالن یک هزار نفری یادگار امام (ره) برگزار میگردد.

بنابراین ضروری است افراد  پذیرفته  شده ذیل با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرشامل  (کارت ملی ، کارت بیمه ورزشی) و کفش و لباس ورزشی در زمان مذکور مراجعه نمایند.

بدیهی است عدم مراجعه در زمان فوق به منزله انصراف تلقی گردیده و اولویت متقاضی کان لم یکن محسوب و سایر متقاضیان واجد شرایط جایگزین می گردند.

 

1-مهدی اکبری                                                      8-محمدحسین عروجی

2-مصطفی بخشش                                                9-جواد کمانکش

3-محمد جواد حمزه لو                                             10-محمدحسن مرادی

4-کامبیز حمزه ئی                                                  11-هادی هاشمی

5-احمد دالایی                                                      12-نوید عبداللهی

6-امرالله سیاهپوش                                                13-مصطفی عبادی

7-محمدامین سیاهپوش                                     14-سجاد صفری

 

                                                                                                                    اداره منابع انسانی دانشکده خمین

آدرس کوتاه :