زمان برگزاری آزمون جذب نیروی فوریتهای پزشکی

زمان برگزاری آزمون جذب نیروی فوریتهای پزشکی

زمان برگزاری آزمون جذب نیروی شرکتی رشته فوریتهای پزشکی
زمان برگزاری آزمون جذب نیروی فوریتهای پزشکی

پیرو انتشار فراخوان بکارگیری نیروی شرکتی در رشته فوریتهای پزشکی شرکت توانخواهان اراک به اطلاع آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در این آزمون که مدارک خود را در زمان مقرر به دفتر شرکت مذکور تحویل داده اند می رساند؛

آزمون کتبی در مورخه 1398/6/15 ساعت 9 صبح در محل مجتمع آموزشی حضرت زینب (س) شهرستان خمین به آدرس بلوار قدس برگزار و کارت ورود به جلسه از تاریخ 1398/6/13 لغایت1398/6/14از طریق مراجعه به نماینده شرکت توانخواهان واقع در خمین بلوار دانشجو نرسیده به میدان ورزش و مردم کد پستی3881663479 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر مراجعه و کارت خود را  دریافت نمایند.

لازم به ذکراست از پذیرفته شدگان 3برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه متعاقباً دعوت به عمل خواهد آمد.

 

آدرس کوتاه :