راه اندازی سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی

راه اندازی سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی

راه اندازی سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی

در نظام اداری و اجرائی کشور مشتری مداری، رضایت مردم از خدمات ارائه شده، حفظ ارزش و کرامت انسانی و پاسخگو بودن، نه تنها به عنوان یک وظیفه مهم و اساسی بلکه به عنوان یکی از
شاخص های اصلی سنجش و کارآمدی و رشد و توسعه نظام تلقی می گردد.

لذا در این راستا و به منظور پاسخگویی سریع و الکترونیکی، شفاف سازی و تسهیل در روند مکاتبات، صرفه جویی در هزینه ها و منابع "سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی" راه اندازی گردیده است. بر این اساس درخواست شهروندان به دو صورت زیر قابل ثبت و پیگیری می باشد:

روش اول – مراجعه به سامانه مذکور به آدرس fc.behdasht.gov.ir و ارسال نامه:

در این روش شهروندان می توانند از هر نقطه از کشور با مراجعه به این سامانه درخواست و نامه خود را به هر یک از بخش ها و واحدهای ستادی ارسال نمایند. این درخواست توسط کارشناسان اداره دبیرخانه مرکزی مورد بررسی(درخواست، سوابق و طبقه بندی) قرار گرفته و سپس ثبت و به واحد مربوطه ارجاع می گردد. لازم به ذکر است اطلاعات هر مرحله از این فرآیند شامل ثبت نامه، تاریخ و شماره پیگیری نامه، کلیه مراحل طی شده و ارجاعات نامه و نیز اقدامات انجام شده بر نامه از طریق سامانه مذکور توسط درخواست کننده قابل پیگیری و رصد بوده و به صورت پیامکی نیز به وی اطلاع رسانی می شود.

روش دوم- مراجعه حضوری به ستاد و ارائه نامه درخواستی:

در این روش پس از ارائه نامه به اداره دبیرخانه مرکزی، مشخصات و شماره تلفن همراه متقاضی در قسمت "ثبت نامه دریافتی" بخش "سایر اطلاعات" آیتم "نامه رسانی" وارد شده و درخواست وی در سامانه اتوماسیون اداری ثبت می گردد. در این مرحله پیامکی حاوی اطلاعات مختصری شامل ثبت نامه، تاریخ و شماره پیگیری نامه، کلیه مراحل طی شده و ارجاعات نامه به متقاضی ارسال می گردد. همچنین مانند روش اول کلیه مراحل طی شده و ارجاعات نامه و نیز اقدامات انجام شده بر نامه از طریق "سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی" و بر اساس شماره تلفن همراه ثبت شده قابل پیگیری و رصد می باشد.

لینک سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات 

آدرس کوتاه :