دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده

دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده

اولین فراخوان ثبت نام و پذیرش دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده
دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده
 
شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام آنلاین، می توانند به سامانه ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور به نشانی http://register.vums.ac.ir  مراجعه نمایند.
 
مهلت ثبت نام : تا 10 تیر ماه 98 تمدید شد
 
آدرس کوتاه :