دریافت 35 طرح تحقیقاتی دانشجویی در دانشکده علوم پزشکی خمین

دریافت 35 طرح تحقیقاتی دانشجویی در دانشکده علوم پزشکی خمین

مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: در راستای توسعه فعالیت های پژوهشی 35 طرح تحقیقاتی دانشجویی دریافت شده است.
دریافت 35 طرح تحقیقاتی دانشجویی در دانشکده علوم پزشکی خمین

مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: در راستای توسعه فعالیت های پژوهشی 35 طرح تحقیقاتی دانشجویی دریافت شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین؛ مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی خمین با اشاره به تشکیل کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور گروهای مختلف گفت: با اعلام فراخوان 35 طرح های تحقیقاتی دانشجوی در این دانشکده دریافت شد.

حمید مومنی در ادامه گفت: 15 طرح تحقیقاتی دانشجویی در شورای پژوهشی دانشکده مصوب شده که هم اکنون 6 طرح تحقیقاتی با موضوعات سلامت و بیماری ها با اعتباری بالغ بر 12 میلیون تومان در حال اجرا می باشد.

وی برگزاری 4 کارگاه روش تحقیق، رفرنس نویسی و مقاله نویسی در راستای توانمندسازی دانشجویان در امور پژوهشی را از مهمترین اقدامات کمیته پژوهشی عنوان کرد و گفت: در سه ماه اول سال 97 آقای محمد طاهری و در 3 ماهه دوم آقای رضا اسکندری به عنوان دانشجو پژوهشگر برتر معرفی شدند.

 

آدرس کوتاه :