خرید ساختمان ویژه خوابگاه دانشجوی در دانشکده علوم پزشکی خمین

خرید ساختمان ویژه خوابگاه دانشجوی در دانشکده علوم پزشکی خمین

خرید ساختمان ویژه خوابگاه دانشجوی در دانشکده علوم پزشکی خمین

سرپرست معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی خمین از خرید یک ساختمان پنج طیقه جهت خوابگاه دانشجویی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین دکتر صفرآبادی با اشاره به مشکلات رفاهی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خمین به ویژه کمبود خوابگاه دانشجویی اظهار داشت: با توجه به تازه تاسیس بودن دانشکده علوم پزشکی خمین ، بیش از 480 دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند اما هنوز در زیرساخت های  حوزه دانشجویی دانشکده مشکلات زیادی وجود دارد.

وی با بیان اینکه دانشکده خمین ساختمان خوابگاهی ندارد و تامین محل اقامت دانشجویان متقاضی خوابگاه به صورت اجاره ملک از سوی دانشکده تامین می شد گفت: ما برای اسکان250دانشجوی پسر و دختر متقاضی خوابگاه به ساختمان های خوابگاهی متعلق به دانشکده نیاز داشتیم  و مسئله خوابگاه یکی از مطالبات اصلی دانشجویان این دانشکده بوده است  که امیدوارم با راه اندازی این ساختمان اقدامات موثری در این زمینه انجام دهیم.

سرپرست معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی خمین  در ادامه با اشاره به تلاش صندوق رفاه برای رفاه هرچه بیشتر دانشجویان، در خصوص تامین خوابگاه گفت: ساختمان خریداری شده در زمینی به مساحت  436مترمربع در  پنج طیقه و 18واحد در نزدیکی با مرکز شهر خمین با اعتباری بالغ بر یازده میلیارد و دویست میلیون تومان خریداری شده است.

دکتر صفر آبادی در پایان ضمن تشکر  از معاونت توسعه و فرهنگی دانشجوی وزارت بهداشت و صندوق رفاه این وزارتخانه گفت:  امیدواریم این تلاش های تیمی در حوزه دانشجویی آثار مثبتی در ارتقای امور رفاهی دانشگاهیان به ویژه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خمین  به وجود آورد.

 

آدرس کوتاه :