جمع آوری 500 کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در خمین

جمع آوری 500 کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در خمین

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین از جمع آوری 500 کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در برنامه مدیریت مهندسی بهداشت محیط در سلامت نورورزی مرکز بهداشت خمین خبر داد.
جمع آوری 500 کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در خمین

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده گفت : در راستای طرح سلامت نوروزی در خمین سه تیم بازرسی و نظارتی و ۱۱ بازرس بهداشت محیط از بیستم اسفند ماه 97 لغایت 20 فروردین ماه 98 نظارت های خود را شدت بخشیده که مقدار 500 کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی بدلیل نداشتن نشان استاندارد، پروانه ساخت و تاریخ مصرف در یک هزار و 184 بازدید از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی کشف و از چرخه مصرف خارج شده است.

دکتر اعظم احمدی با اشاره به اینکه 46 مرکز عرضه با مشکلات بحرانی نیز به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: 524 مورد سنجش با تجهیزات پرتابل و یک هزار و 763 مورد کلرسنجی در راستای اجرای طرح سلامت نوروزی در خمین اجرا شده است.

وی در ادامه افزود: در طرح سلامت نوروزی برای اولین بار در خمین واحد دنداپزشکی اورژانس در یکی از مراکز خدمات جامع سلامت شهری فعال که منجر به ارائه خدمات دندانپزشکی به 48 نفر از مراجعین در این ایام شد.

دکتر احمدی در خاتمه با اشاره به فعال بودن مراکز خدمات جامع سلامت با حضور پزشک و کادر بهداشتی و درمانی در ایام نوروز گفت: در این مراکز در مدت اجرای طرح سلامت نوروزی به 3 هزار و 591 نفر خدمات درمانی ارائه گردید که عمده این خدمات در مراکز روستایی و محروم شهرستان و به 3 هزار و 139 نفر ارائه شده است.

 

آدرس کوتاه :