جشنواره خدمات نوروزی پلیس، جلوه‌های خدمت

جشنواره خدمات نوروزی پلیس، جلوه‌های خدمت

جشنواره خدمات نوروزی پلیس، جلوه‌های خدمت
جشنواره خدمات نوروزی پلیس، جلوه‌های خدمت

این جشنواره فرصتی است تا شهروندان عزیز و همیشه همراه خدمات و دستاورد‌های پلیس در ایام نوروز را از دیدگاه خود نقد و تحلیل کرده و متناسب با علاقه خود در قالب‌های ذکر شده به تصویر بکشند.

 

مهلت ارسال آثار به جشنواره 5 اردیبهشت ۹۸ و زمان داوری آثار پایان اردیبهشت ۹۸ است که همه اقشار و گروه‌های سنی مختلف می‌توانند در آن شرکت کنند.

جوایز و نحوه شرکت در جشنواره:

جوایز برای هریک از بخش‌ها به صورت جداگانه و شامل نفر اول به مبلغ ۳۰ میلیون ریال، نفر دوم به مبلغ ۲۰ میلیون ریال و نفر سوم به مبلغ ۱۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده اند و ارسال آثار فقط از طریق نشانی @festpolice در یکی از پیام رسان‌های سروش، بله، گپ، ایتا، ساپنا و آی گپ امکان پذیر است.

 

آدرس کوتاه :