جشنواره بین المللی عکس سلامت روان

جشنواره بین المللی عکس سلامت روان

جشنواره بین المللی عکس سلامت روان

 

پنجمین جشنواره بین المللی عکس سلامت روان

 

تقویم جشنواره:

  • آغاز ثبت نام و دریافت عکس ها: 7 آبان 1397
  • آخرین مهلت ثبت نام و دریافت عکس ها: 5 دی 1397
  • داوری: دی 1397
  • اعلام پذیرفته شدگان و نامزدهای جوایز: 10 بهمن 1397
  • اهدای جوایز و نمایشگاه: اردیبهشت 1398
  • تحویل کتاب به راه یافتگان: توزیع در مراسم اهدای جوایز

 

آدرس کوتاه :